Home –  Articles – Vatopedi

Vatopedi

Exposè on Vatopedi Ephraim

New expose that aired in two parts: January 31st, 2012 PART 1,  and February 15th 2012 PART 2,  on ERT (Greek News Channel)


Click links below, to see videos from the Greek News channel ERT that is another expose on the Vatopedi Ephraim.


Τό Βατοπέδι σε νοὐμερα – Μέρος Α᾽ Part 1

January 31st 2012


_____________________________________________________

 

“Τό σκάνδαλο του Βατοπέδι δέν είναι σκάνδαλο του Αγίου ¨Ορους, άλλα είναι σκάνδαλο της ομάδας Εφραίμ.”  –  Κώστας Βαξεβάνης, Παρουσιαστής το «Κουτί της Πανδώρας» στό ΕΡΤ.

 

“The scandal of Vatopedi is not a scandal of Mount Athos, but a scandal of the team of Ephraim.”
– Kostas Vaxevanis, Anchor of “Pandora’s Box” on the Greek News Channel ERT.Editor’s Note: What the esteemed Mr. Vaxevanis is indicating is that this is not systemic to the standard operating procedure of Mt. Athos, but rather an aberration of impropriety perpetrated by the organization of Elder Ephraim of Vatopedi.  Well done Mr. Vaxevanis.  Thank you.
_____________________________________________________

NEW! Part 2 Translated!:

2nd Episode of Pandora’s Box Exposè on Vatopedi Translated to English!

Part II

Complete English language translation of the SECOND episode of Pandora’s Box! It is shocking in the detail it contains about the Vatopedi scandal. Click Here!

Click above or use this link:  http://gotruthreform.org/pandoras-box-vatopedi-scandal-part-2

_____________________________________________________

UPDATE:

1st Episode of Pandora’s Box Exposè on Vatopedi Translated to English!

Part I

Complete English language translation of the first episode of Pandora’s Box! It is shocking in the detail it contains about the Vatopedi scandal. Click Here!

Click above or use this link: http://gotruthreform.org/pandoras-box-vatopedi-in-numbers-part-one/

_____________________________________________________

By Line Comments from the ERT Website on Part 1

 

Translation:

(items in parentheses added by Editor)(These by line comments are not as detailed as the English translation transcript of the episode itself. Still, they do highlight well)

 

In September 2008 the “Pandora’s Box” revealed the scandal of Vatopedi. One of the most famous monasteries of Mount Athos, under the leadership of Ephraim, (worked behind the scenes to gain ownership of) Lake Vistonida (area) from farmers and the State. When he lost legal claims, he mobilized the State apparatus itself, with (support from government) ministers to (get) illegal decrees to get what he wanted. Not only that; after receiving the areas where he (allegedly) was going to have religious institutions and schools, he exchanged the land with (other prime real estate) fillets all over Greece.

How did a group of monks interconnect in a unique way with power, businessmen, journalists and politicians, to manage a team of brokers and property managers for billions that did not belong (to them)?

“Pandora’s Box” reveals part of the financial scandal of Vatopedi, bank accounts, and real estate.

For the first time, the (former) Deputy Public Prosecutor and Appeals, Elias Koliousis, who was handling the Vatopedi case, speaks to Pandora’s Box.

Who and how pressure (was exerted) to not file (charges regarding violating) responsibilities attributed to ministers in the House?

Who and how was evidence concealed from the criminal investigation?

“Pandora’s Box” reveals the political and judicial game that wanted to pull out the “eyes” of Justice.

* * * * *

Μερικά σχόλια από τό ΕΡΤ επί Μέρος Α᾽

 

Τον Σεπτέμβριο του 2008 το «Κουτί της Πανδώρας» αποκάλυψε το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Ένα από τα πιο γνωστά μοναστήρια του Αγίου Όρους, με την καθοδήγηση του Εφραίμ, διεκδίκησε τη λίμνη Βιστωνίδα από τους αγρότες και το Δημόσιο. Όταν έχασε νομικά τις διεκδικήσεις, κινητοποίησε τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό, υπουργούς προκειμένου με παράνομες υπουργικές αποφάσεις να πάρει όσα ήθελε. Και όχι μόνο αυτό. Αφού πήρε τις εκτάσεις όπου θα έκανε εκκλησιαστικά ιδρύματα και σχολές, τις αντάλλαξε με οικόπεδα φιλέτα σε όλη την Ελλάδα.

 

Πώς κατάφερε μια ομάδα μοναχών, να διασυνδεθεί με μοναδικό τρόπο με την εξουσία, με επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, πολιτικούς για να διαχειριστεί ως ομάδα χρηματιστών και μάνατζερ περιουσία δισεκατομμυρίων που δεν της ανήκε.

 

Το «Κουτί της Πανδώρας» αποκαλύπτει το οικονομικό σκέλος του σκανδάλου του Βατοπεδίου, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, την ακίνητη περιουσία.

 

Για πρώτη φορά μιλά στο «Κουτί της Πανδώρας» ο παραιτηθείς αντεισαγγελέας Εφετών, Ηλίας Κολιούσης που χειριζόταν την υπόθεση του Βατοπεδίου.

 

Ποιοι και πως πίεζαν να μην πάει η δικογραφία που απέδιδε ευθύνες σε υπουργούς, στην Βουλή;

 

Ποιοι και πώς απέκρυπταν στοιχεία από την δικαστική έρευνα;

 

Το «Κουτί της Πανδώρας» ανοίγει για το πολιτικό και δικαστικό παιχνίδι που θέλησε να βγάλει τα «μάτια» της Δικαιοσύνης.

 

_____________________________________________________

Comments from ERT on Part 2

 

A revealing survey show, a hard journalistic documentary.

Kostas Vaxevanis and his team open “Pandora’s Box” and cite what has happened in society and the world.

Behind the lights of current affairs, under the dust of history there are always causes. They eventually opened (the secrets contained in) Pandora’s Box. Because nothing is as it seems …

The first part of the show reveals the blatant intervention into the judicial investigation regarding the scandal of Vatopedi: underground agreements for the exchange of Lake Vistonida, unlawful decrees in favor of the claims of the monastery, but (especially illustrates) the fearful efficiency of the administration of the Vatopedi Monastery in real estate, the establishment of off shore companies, and deposits (and management) of many billions of euros in bank accounts.

In the second part of the show, the conclusions of the journalistic investigation are similar to the findings of the judicial investigation. You cannot be (monastic) people of the Church and (at the same time) harsh managers who (capriciously) used (money) and even the sacred relics.

“Pandora’s Box” reveals how the Ephraim team handles huge amounts of money.

• Large amounts of deposits into the bank accounts of people who have no business relationship with the Abbey. (Why?)
• Who are the (influential) people who are social and friendly that surround (and help) Ephraim?

For the first time Stamatina Mandel, Executive Director of the Southwest (governmental) Service, speaks to “Pandora’s Box” on how the scandal of Vatopedi was created. It reveals how the case began with a phone call.

• Who put pressure, and how, to complete this shocking (inequitable land) exchange?

For the first time in “Pandora’s Box” reveals documents shows those who are responsible for the “sacred” scandal.

—————————————————————————————-

Μερικά σχόλια από τό ΕΡΤ επί Μέρος Β᾽

 

Μια αποκαλυπτική εκπομπή έρευνας, ένα σκληρό δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ.

 

Ο Κώστας Βαξεβάνης και η ομάδα του ανοίγουν το δικό τους «Κουτί της Πανδώρας» και παραθέτουν όσα έγιναν στην κοινωνία και στον κόσμο.

 

Πίσω από τα φώτα της επικαιρότητας, κάτω από τη σκόνη της Ιστορίας υπάρχουν πάντα οι αιτίες. Αυτοί που κάποια στιγμή άνοιξαν το Κουτί της Πανδώρας. Επειδή τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…

 

Στο πρώτο μέρος της εκπομπής αποκαλύφθηκε η ωμή παρέμβαση στη δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, οι υπόγειες συμφωνίες για την ανταλλαγή της λίμνης Βιστωνίδας, οι παράνομες υπουργικές αποφάσεις υπέρ των διεκδικήσεων του μοναστηριού, αλλά και η δεινή ικανότητα της διοίκησης της Μονής Βατοπεδίου, στο real estate, στην ίδρυση off shore εταιρειών και στην κατάθεση δισεκατομμυρίων ευρώ σε πολυάριθμους τραπεζικούς λογαριασμούς.

 

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το συμπέρασμα που βγαίνει από την δημοσιογραφική έρευνα, είναι ανάλογο με τα συμπεράσματα της δικαστικής έρευνας. Δεν πρόκειται για κάποιους ανθρώπους της Εκκλησίας, αλλά για σκληρούς μάνατζερ που την χρησιμοποίησαν. Ακόμη και τα ιερά κειμήλια.Το «Κουτί της Πανδώρας» αποκαλύπτει πώς η ομάδα Εφραίμ χειρίζεται τεράστια ποσά χρημάτων.

 

• Γιατί καταθέτει μεγάλα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων, τα οποία δεν έχουν καμία επαγγελματική σχέση με τη Μονή;
• Ποιοι είναι οι άνθρωποι που αποτελούν τον κοινωνικό και φιλικό περίγυρο του Εφραίμ;

 

Για πρώτη φορά μιλά στο «Κουτί της Πανδώρας» η Σταματίνα Μαντέλη, στέλεχος της ΝΔ και διευθύντρια της Υπηρεσίας που «έφτιαξε» το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Αποκαλύπτει πώς ξεκίνησε η υπόθεση με ένα τηλεφώνημα.

 

• Ποιοι πίεσαν και με ποιο τρόπο να ολοκληρωθεί η σκανδαλώδης ανταλλαγή;

 

Για πρώτη φορά στο «Κουτί της Πανδώρας» αποκαλύπτεται έγγραφο που δείχνει τους υπεύθυνους για το «ιερό» σκάνδαλο.

 


 

 

3 thoughts on “Vatopedi

 1. Jamie

  The Editors at GOTRUTHREFORM.ORG just posted an English language translation of the first episode of Pandora’s Box. It is shocking in the detail it contains about the Vatopedi scandal. My cousin in Chicago who attends an Ephraimite Parish tells me their Priest (or as I refer to him “the Cult Leader”) has defended Elder Ephraim of Vatopedi from the pulpit. If you can not see the connection here you must be blind! Where is the Hierarchy? Where are our Lay leaders? Where are the voices? Here is the link: http://gotruthreform.org/pandoras-box-vatopedi-in-numbers-part-one

   
   
   
  Editors Note: We are so happy you announced this! We highlighted this above on this page. We also featured it on the scrolling banner on the left side of each page. Thank you!
   
   
   

 2. Admin

  This was simply shocking. Billions of Euros. The end of Part 2 also indicates a connection with the Russians. That is curious. Also curious is the question if any of the funds from Vatopedi have found their way to Arizona? They are spiritual brothers; they both had the same spiritual father – Joseph the Hesychast. How deep does this rabbit hole go?

  Mr. Vaxevanis, and his show “Pandora’s Box” on ERT, have done us a big favor by shedding more light on this. I hope they continue. Thank you Mr. Vaxevanis.